Champions

Jämtland/Härjedalens Taxklubb


Nya Champions


Välkommen att skicka in bilder på nya champions. Skicka även uppgifter om;

ras, titel, namn på taxen samt fader och moder, ägare samt uppfödare.

Maila till:  b.wretman@gmail.com eller klicka här.


Copyright 2013 © All Rights Reserved