Drevprov - SM kriterier

Jämtland/Härjedalens Taxklubb

 

Foto: Ulrika Andersson

 

 

 

 

Är du intresserad av att bli spår- eller drevdomare!

Vi söker människor med intresse för viltspår och drev som är intresserade av att utbilda sig till domare.

 

Kontakta någon i styrelsen!

 

_______________________________________________________________

 

 

 

Uttagningsregler för Drev-SM 2015

 

 

 

 

• Det ska fortfarande vara ett ordinarie drevprov.

 

• Antalet deltagare vid själva SM: 10st + fjolårets vinnare (som är

direktkvalificerad). Varje enskild hund får endast deltaga max 3 gånger.

 

• Antalet domare ska vara 2 st / hund (totalt 22st).

 

• Varje lokalklubb som önskar anmäler en (1) hund (klubbens bästa enligt regler

nedan):

 

Varje hund måste ha startat minst 4 ggr och de senaste 4 resultaten räknas, minst 2

av resultaten ska vara från drevsäsongen före gällande SM och minst 1 av resultaten

ska vara på ordinarie drevprov. Proven får tas i vilken lokalklubb som helst inom

SvTK. Sämsta provresultatet räknas bort, vilket gör att de 3 bästa provresultaten

räknas. Ett resultat från ordinarie prov måste dock alltid ingå i de tre (3)

slutresultaten.

 

HS väljer ut de 10 ordinarie deltagarna, övriga hundar blir reserver i

poängordning. Vid samma poäng erhåller den äldsta hunden företräde, detta

gäller både vid uttagning och resultaträkning gällande SM-placeringar. HS

förbehåller sig fri prövningsrätt.

 

Tävlingsdag: Den första måndagen i November.

 

Ekonomi: De arrangerande klubbarna bestämmer själva anmälningsavgift och

om en (1) eller två (2) nätters logi ingår i denna. SvTK/HS bidrar med 20 000:-/

drev-SM.

 

Sponsorer: SvTK:s sponsorer f.n Agria och Severa Pet Foods ( Eukanuba) skall

användas som de enda sponsorerna i sina kategorier, i övrigt är det fritt val för

lokalklubbarna att välja.

 

Lokalklubbarna skall senast den 1 maj anmäla sin representant för årets drev-

SM till HS. Anmälan skall åtföljas av åberopade handlingar. För sent inkomna

anmälningar kommer att återsändas till klubben, poststämpelns datum gäller.

 

Val av SM-arrangörer: Tillsvidare gäller den turordningslista som används sen

tidigare.

 

 

 

Copyright 2013 © All Rights Reserved