Gryt

Jämtland/Härjedalens Taxklubb


Grytverksamheten 2018


 


Årets grytverksamhet har levt en något tynande tillvaro. Vi har haft ungefär ca 5 hundar i träning under året blandat med Terriers samt några taxar. Vi måste ta oss en funderare hur vi ska få upp intresset för denna verksamhet eller om vi sakta skall låta den dö ut. Få klubbar har denna möjlighet att ha tillgång till ett eget gryt bara ca 2mil från Östersunds centrum. Undertecknad börjar komma till åren och det skulle vara bra om någon yngre förmåga kände intresset att föra detta vidare.


Uffe S

Copyright 2013 © All Rights Reserved