Bra att veta


Bra att veta inför utställningar och prov


Avgifter

Alla avgifter måste betalas samtidigt som anmälningsblanketten skickas in.

Klubbens Plusgiro: 487 28 80 - 2

 

Anmälningsavgifter utställning:

- Juniorklass (9-18 mån), unghundsklass (15-24 mån), öppen klass, jaktklass (från 15 mån), championklass: 320 kr

- Veteranklass (från 8 år): 200 kr

- Valpklass (inofficiell) 4-6, 6-9 månader: 200 kr. (Valpklass gratis för JHTK’s medlemmar)

Alla avgifter måste betalas samtidigt som anmälningsblanketten avsändes. Inbetalning skall adresseras till respektive lokalavdelning, ej till den som tar emot anmälningsblanketten.

Ange tydligt vad inbetalningen avser.


Vaccinationer

Utställare är ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. Vid utställningen skall deltagande hund vara vaccinerad mot valpsjuka.

Hund (valp) under ett års ålder - minst en gång vid en ålder av 10 veckor eller äldre.

Hund över ett års ålder - minst en gång vid en ålder av ett år eller äldre. Dock ej för mer än fyra år sedan.

De skärpta kraven för hundar upp till tre års ålder är följande:

Minst en vaccination mot valpsjuka med annat vaccin än Dohyvac DA/Nordocadh skall ha skett senast en vecka före deltagandet.

OBS! Andra regler gäller vid utlandsresa.

Så kallad förstagångsvaccination får icke ha gjorts senare än 14 dagar för tävlingsdagen. Omvaccinering får utföras intill dagen före utställningen.

Datum för vaccinering måste ovillkorligen anges i anmälningsblanketten.

Samtidigt erinras om SKKs rekommendation att i officiella prov och tävlingar deltagande hundar bör vara vaccinerade mot parvovirus.


Jaktprov

VILLKOR FÖR START PÅ JAKTPROV

Tax måste ha uppnått 15 månaders ålder för att få starta på drevprov och får starta på ett drevprov till den är 24 månader utan utställningsmerit. därefter krävs lägst ett 3:e pris vid officiell utställning. Detta gäller även kryptorchid hund.


(Vid internationella prov äger hunden ej rätt att starta, om testikelstatusen ej är godkänd)


Vid start på drevprov skall tax ha uppnått femton månaders ålder. Vid start på viltspårprov ha uppnått nio månaders ålder. Vid start på karaktärs-eller grytprov skall hund ha uppnått tolv månaders ålder. Blandras/oregistrerad hund samt hund som är kryptorchid får starta på grytprov och viltspårprov. Medlemskap i någon klubb inom SKK organisationen eller i annan erkänd kennelklubb erfordras.


Provformer drevprov

Drevprov (DP) 

Provmark skall anvisas/godkännas av arrangerande klubb. Provdag skall vara fastställd minst tre ( 3) dagar före start. Tax får starta flera gånger under samma säsong, oberoende av om den tidigare tilldelats 1:a pris på ordinarie drevprov, dock får endast två 1:a pris erövras på drevprov , varav ett på mark där den vanligtvis ej jagar.


Någon begränsning av antalet starter på annan mark än s,k ” hemmamark finnes ej. Detta gäller även en drevprovschampion.

Anmälningsavgiften för drevprov är 300:- + ev. reseersättning till domaren på rörliga prov.


Ordinarie drevprov

Prov på i förväg fastställd tid och plats. Provdag skall vara fastställd minst tre (3) dagar före start. Hund får ej starta där den vanligtvis jagar.

Anmälningsavgiften för ordinarie drevprov är 300:-


ID-märkning

Registrerad tax måste vara ID-märkt för att få starta på av klubben anordnade jaktprov (drevprov och viltspår). Hund född efter 1997-01-01 skall vara ID-märkt med tatuering eller microchips för att få deltaga på officiell utställning, prov eller tävling (gäller även blandras och orgistrerad hund).

Hundens ID-nummer skall vara registrerat hos SKK (gäller svenskägd hund). Är hunden märkt med microchip, skall ägaren tillhandahålla avläsningsapparatur. Dessa bestämmelser gäller även blandras/oregisterad hund.


Dräktig tik och valptik

Dräktig tik får inte delta i prov eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen.


Valpar

Valpar under 4 månaders ålder får ej delta på prov, tävling eller utställning och ej heller införas på området.