Bli medlem

Välkommen till Jämtland/Härjedalens Taxklubb
SE UCH Skarvelurvens Sandel vilar med Lillmatte

foto: Ulrika Andersson

Copyright 2013 © All Rights Reserved

Välkommen som medlem i Svenska Taxklubben!


Som medlem får du:


Tidskriften TAXEN, som utkommer med fem nummer per år.


Rätt att registrera valpar i Svenska Kennelklubben.


Rätt att starta på samtliga utställningar och jaktprov som arrangeras av svenska och norska taxklubbarna och deras lokalavdelningar.


Hjälp med valphänvisning och sakkunnig hjälp i avelsfrågor.


Klubbträffar, kurser och föredrag i lokalavdelningarna.


Tillgång till resultat från utställningar och jaktprov över hela landet.


Om du vill göra ändringar i befintligt medlemskap ber vi dig kontakta SKKs medlemsavdelningen på telefon 08-795 30 50  fax nr 08-795 30 98 eller HÄR


Medlemsavgiften i Svenska Taxklubben är nu 300 SEK för ordinarie medlem och 100 SEK(oförändrat)för familjemedlem.
Bli medlem på följande sätt:


Du kan ringa, faxa eller skriva till:

Svenska Kennelklubben, Medlemsregistret,

163 85 Spånga.

Telefon 08-795 30 50

Fax 08-795 3040. OBS! Ange Svenska Taxklubben.


SVTK tillämpar rullande medlemsår, vilket betyder att du är medlem fr.o.m. första månaden när du betalar

Vill du ansöka på annat sätt eller ändra ett befintligt medlemskap ber vi dig kontakta SKK:s medlemsavdelning, telefon 08-795 30 50     

(mån-fre kl 10-12 och 13-15) eller skicka e-post HÄR.


Anmälan går direkt in till SKK som har hand om vårt medlemsregister - och du kommer av dem att erhålla medlemskort och inbetalningskort inom

2-3 veckor. Svenska Kennelklubben har hand om Svenska Taxklubbens medlemsregister. Många medlemmar missar när inbetalningskortet kommer med posten. De ser att avsändaren är SKK, vet med sig att man betalat årsavgiften till SKK och kastar inbetalningskortet. Så var uppmärksam på Svenska Taxklubbens logotype som finns på medlemskortet inne i kuvertet. Vi vill behålla dig som medlem! Alla har också fått nya medlemsnummer i samband med att medlemshanteringen övertogs av SKK.


Vid medlemsansökan behandlar SKK vissa personuppgifter. Detta för att de bl.a ska kunna hjälpa dig med rådgivning och på bästa sätt ge dig god medlemsservice. Personuppgifterna kan också användas för marknadsföringsändamål - detta kan avsägas. Personnummer används för adressuppdatering, som sker med hjälp av Statens personadressregisternämnd, SPAR. Information om vilka personuppgifter som behandlas, rättelse av felaktig uppgift etc. kan göras hos SKK:s medlemsavdelning.

 

Information till uppfödare och nya taxägare:

Vi erbjuder gratis medlemskap första året! Erbjudandet gäller endast nya taxägare efter 1 januari 2007 som är bosatta i Sverige och som ej tidigare varit medlemmar i Sv Taxklubben.


Du kan erbjuda dina valpköpare gratis medlemskap första året. Erbjudandet gäller endast nya medlemmar


Kontakta Svenska kennelklubbens medlemsavdelning för information om hur Ni kan ordna med ett provmedlemskap.