Kommittéer

Gryt

Drev

Erik Högbom

070-342 75 05

Gunilla Josefsson

070-5932530

Spår

Carole Adolfsson

070-605 52 47

Åsa Thunberg

073-098 01 70

Astrid Malm

070-626 62 57

Peter Knutsson

070-548 21 61


Jaktprovskommittén

för gryt, viltspår och drev


Vandringspris- och championatansvariga

Björn Nilsson


Påäivi Nilsson

Erik Högbom

070-342 75 05


Kommissarie för Jakt- drev och viltspår


Viltspår  Peter Knutsson

063 - 12 39 18  / 070-54 82 161

Drev Gunilla Josefsson

070-611 06 65


Utställningskommittén


Susanne Sandberg

076-791 85 69


Certifierade utställningsansvarigaMaterielförvaltare


Håkan Winblad

073-06110 01

Tidningen Taxen

Håkan Winblad

073-06 110 01


Fikakommitté


Päivi Nilsson


Carole Adolfsson

070-605 52 47


Åsa Thunberg

073-098 01 70Webmaster


Arne Wiktorsson


070 - 644 06 99

Copyright 2013 © All Rights Reserved