Kommittéer


Jaktprovskommittén

för gryt, viltspår och drev


Gryt

Drev

Dag Lihuvud

070-6291325

Gunilla Josefsson

070-5932530

Dan Björklund

070-3495128

Spår

Carole Adolfsson

070-605 52 47

Åsa Thunberg

073-098 01 70

Astrid Malm

070-626 62 57

Peter Knutsson

070-548 21 61


Utbildningsansvarig i Jaktprovskommittén


Kommissarie för Jakt- drev och viltspår


Viltspår  Peter Knutsson

063 - 12 39 18  / 070-54 82 161

Drev Gunilla Josefsson

070-611 06 65


Utställningskommittén


Susanne Sandberg

076-791 85 69

Astrid Malm

070-626 62 57


Certifierade utställningsansvarigaMaterielförvaltare


Marie Kvenild

070-30 61 617

Susanne Sandberg

076-791 85 69

Håkan Winblad

073-06110 01


Redaktions- och informationskommitté


Styrelsen

Tidningen Taxen

Päivi Nilsson

070-623 88 59


WebmasterBjörn Nilsson


076-845 99 43

Copyright 2013 © All Rights Reserved