Kommittéer

Jämtland/Härjedalens TaxklubbJaktprovskommittén

för gryt, viltspår och drev


Gryt

Ulf Sterner

070-525 46 28

Drev

Torbjörn Norrlund

070-548 67 63

e-mail

Björn Kraft

070-611 06 65

Håkan Winblad

073-061 10 01

Spår

Ulrika Andersson

070-608 67 96

Rickard Zetterholm

070-605 52 47

Åsa Thunberg

070-266 29 63

Astrid Malm

070-626 62 57

Peter Knutsson

070-548 21 61


Utbildningsansvarig i Jaktprovskommittén


Kommissarie för Jakt- drev och viltspår


Viltspår  Peter Knutsson

063 - 12 39 18  / 070-54 82 161

Drev  Björn Kraft

070-611 06 65


Utställningskommittén


Susanne Sandberg

076-791 85 69

Astrid Malm

070-626 62 57


Certifierade utställningsansvarigaMaterielförvaltare


Marie Kvenild

070-30 61 617

Susanne Sandberg

076-791 85 69

Håkan Winblad

073-06110 01


Redaktions- och informationskommitté


Styrelsen

Tidningen Taxen

Päivi Nilsson

070-623 88 59


WebmasterBjörn Nilsson


076-845 99 43

Copyright 2013 © All Rights Reserved