Kommittéer

Vandringspris- och championatansvariga

Björn Nilsson


Päivi Nilsson
Gryt

Drev

Johan Johansson


070-3575661

Gunilla Josefsson

070-593 25 30

Spår

Carole Adolfsson

073-098 01 70

Åsa Thunberg

070-266 29 63

Peter Knutsson

070-548 21 61


Jaktprovskommittén för gryt, viltspår och drevKommissarie för Jakt- drev och viltspår


Viltspår  Peter Knutsson

063 - 12 39 18

070-54 82 161

Drev Gunilla Josefsson

070-593 25 30


Utställningskommittén


070-306 16 17

Susanne Sandberg

076-791 85 69

Torgny Taraldsson

070-2629414


Certifierade utställningsansvariga


070-306 16 17Materielförvaltare


Håkan Winblad

073-06 110 01

Tidningen Taxen

Håkan Winblad

073-06 110 01


Fikakommitté


Eva Trolle Persson


Carole Adolfsson

073-098 01 70


Åsa Thunberg

070-266 29 63Webmaster


Arne Wiktorsson


070 - 644 06 99

Copyright 2013 © All Rights Reserved