Viltspårprov - SM kriterier

Jämtland/Härjedalens Taxklubb


Uttagningskriterier till spår SMRörliga viltspårprov from 1 juli tom 31 december plus 1 januari tom 30 juni nästkommande år.

Ordinarie viltspår from 1 juli tom 31 december plus 1 januari tom 30 juni nästkommande år.

JHTK:s ordinarie prov kommer genomföras någon gång maj-juni varav ett är Z-viltspårcup och på sensommaren varav ett är höstprovet.

JHTK:s rörliga prov genomförs vanligen 1 april tom 30 september


Uttagningskriterier för att ta fram bästa hund.

3 prov enligt ovan räknas varav 2 av dessa skall vara anordnade genom JHTK

1 av de 3 proven måste vara ett ordinarie prov anordnat av JHTK. Den bästa  hunden som har de bästa resultaten tas ut till SM. De två närmast efter blir reserver.

Kvalificering till SM viltspår:

Uttagningen sker samma år som SM genomförs och delges vanligtvis uttagna hundägare i juni. (Kan skilja från år till år beroende på när arrangerande klubb för SM skall ha in anmälan).

Skulle det vara absolut jämnt så sker uttagning av viltspårkommitten och domarna.


OBS: Fr.o.m 2012 är det 1 hund som deltar på SM (Enl HS beslut)

  Regler för viltspårprov


Regler för svenskt viltspårschampionat:


" bestämmelsen om att en i championatet ingående merit ska vara erövrad på Ordinarie prov ändras från och med 2010-07-01 till att krav på i championatet ingående meriter kräver tre 1:a pris i öppenklass, oavsett om dessa är erövrade på Ordinarie eller Rörligt prov."

De nya reglerna kan läsas i sin helhet på SKKs hemsida.

Eller klicka här.


Svenskt viltspårprovschampionat, SE VCh

Tre 1:a pris i öppen klass, utdelade av minst två domare, på viltspårprov efter 1992-01-01 i Sverige.


För hund som före 2010-07-01 innehar minst tre 1:a pris i öppenklass på rörligt viltspårsprov men saknar 1:a pris på ordinarie viltspårsprov krävs ytterligare ett 1:a pris i öppenklass efter 2010-07-01 oavsett provform.

 

Nya regler för Viltspårprov   

gäller från 2012-01-01   

 


Copyright 2013 © All Rights Reserved