Viltspårprov - SM kriterier

Uttagningskriterier till spår SM


Viltspår-SM för tax-gemensamma uttagningsregler


Varje lokalklubb utser en ordinarie representant och en reserv. Följande krav gäller:


1. Varje tax ska ha startat på två viltspårsprov i sin lokalklubbs regi. Minst ett prov ska vara ett ordinarie viltspårsprov.

Proven ska vara dömd av två olika domare.

2. Kvaltiden är fr.o.m. 1/7 året innan SM t.o.m. 30/6 året SM genomförs.

3. Poängprotokoll max 61 poäng ska användas.

4. Vid lika poäng och särskiljning gäller äldsta hund.

  Regler för viltspårprov


Regler för svenskt viltspårschampionat:


" bestämmelsen om att en i championatet ingående merit ska vara erövrad på Ordinarie prov ändras från och med 2010-07-01 till att krav på i championatet ingående meriter kräver tre 1:a pris i öppenklass, oavsett om dessa är erövrade på Ordinarie eller Rörligt prov."

De nya reglerna kan läsas i sin helhet på SKKs hemsida.

Eller klicka här.


Svenskt viltspårprovschampionat, SE VCh

Tre 1:a pris i öppen klass, utdelade av minst två domare, på viltspårprov efter 1992-01-01 i Sverige.


För hund som före 2010-07-01 innehar minst tre 1:a pris i öppenklass på rörligt viltspårsprov men saknar 1:a pris på ordinarie viltspårsprov krävs ytterligare ett 1:a pris i öppenklass efter 2010-07-01 oavsett provform.

 

Nya regler för Viltspårprov   

gäller från 2012-01-01   

 


Copyright 2013 © All Rights Reserved