Drevprov - SM kriterier

Foto: Ulrika Andersson

Är du intresserad av att bli spår- eller drevdomare!

Vi söker människor med intresse för viltspår och drev som är intresserade av att utbilda sig till domare.


Kontakta någon i styrelsen!


_______________________________________________________________
Uttagningsregler för Drev-SM 2015

•   Det ska fortfarande vara ett ordinarie drevprov.


•  Antalet deltagare vid själva SM: 10st + fjolårets vinnare (som är

    direktkvalificerad). Varje enskild hund får endast deltaga max 3 gånger.


•   Antalet domare ska vara 2 st / hund (totalt 22st).


•  Varje lokalklubb som önskar anmäler en (1) hund (klubbens bästa enligt regler

    nedan):


Varje hund måste ha startat minst 4 ggr och de senaste 4 resultaten räknas, minst 2

av resultaten ska vara från drevsäsongen före gällande SM och minst 1 av resultaten

ska vara på ordinarie drevprov. Proven får tas i vilken lokalklubb som helst inom

SvTK. Sämsta provresultatet räknas bort, vilket gör att de 3 bästa provresultaten

räknas. Ett resultat från ordinarie prov måste dock alltid ingå i de tre (3)

slutresultaten.


HS väljer ut de 10 ordinarie deltagarna, övriga hundar blir reserver i

poängordning. Vid samma poäng erhåller den äldsta hunden företräde, detta

gäller både vid uttagning och resultaträkning gällande SM-placeringar. HS

förbehåller sig fri prövningsrätt.


Tävlingsdag: Den första måndagen i November.


Ekonomi: De arrangerande klubbarna bestämmer själva anmälningsavgift och

om en (1) eller två (2) nätters logi ingår i denna. SvTK/HS bidrar med 20 000:-/

drev-SM.


Sponsorer: SvTK:s sponsorer f.n Agria och Severa Pet Foods ( Eukanuba) skall

användas som de enda sponsorerna i sina kategorier, i övrigt är det fritt val för

lokalklubbarna att välja.


Lokalklubbarna skall senast den 1 maj anmäla sin representant för årets drev-

SM till HS. Anmälan skall åtföljas av åberopade handlingar. För sent inkomna

anmälningar kommer att återsändas till klubben, poststämpelns datum gäller.


Val av SM-arrangörer: Tillsvidare gäller den turordningslista som används sen

tidigare.
Copyright 2013 © All Rights Reserved