Drevprov - SM kriterier

Är du intresserad av att bli spår- eller drevdomare!

Vi söker människor med intresse för viltspår och drev som är intresserade av att utbilda sig till domare.


Kontakta någon i styrelsen!


_______________________________________________________________

Foto: Ulrika Andersson

Nya uttagningsregler för Drev-SM 


Nya uttagningsregler till Drev-SM from 2023 


Varje lokalklubb anmäler en (1) hund enligt här nedan nämnda regler: 

Antalet deltagare vid själva SM är 10 ekipage + fjolårets vinnare (som är direktkvalificerad). Om arrangerande klubb inte har en kvalificerad deltagare har klubben rätt till att delta med en (1) hund. Varje enskild hund får endast deltaga tre (3) gånger på Drev-SM. 


Kvalande hund skall startat på minst två (2) ordinarie drevprov. Minst ett (1) av kvalproven skall vara från drevsäsongen (1 okt. - 31 jan.) före gällande Drev-SM. Det är de två (2) sist gjorda ordinarie drevproven med förstapris som räknas och minst ett (1) av dessa två (2) skall vara gjort utanför den egna lokalklubben. Vid lika poäng har den yngsta hunden företräde. Om hundarna mot förmodan är lika gamla får lotten avgöra. 


Huvudstyrelsen (HS) väljer ut de 10 ordinarie deltagarna, övriga hundar blir reserver i poängordning. Vid samma poäng erhåller den yngsta hunden företräde, om hundarna mot förmodan är lika gamla får lotten avgöra. 

Lokalklubbarna skall senast den 1 april anmäla sin representant för årets Drev-SM till HS.

Anmälan skall åtföljas av åberopade handlingar. 


HS förbehåller sig fri prövningsrätt vad avser uttagning av hundar till Drev-SM. 

Tävlingsdag är första måndagen i november. Två-domarsystem gäller vid SM. 

De nya uttagningsreglerna finns även att läsa på hemsidan www.taxklubben.org .

Vi ber även lokalklubbarna att uppdatera sina hemsidor med de nya uttagningsreglerna. 


Huvudstyrelsens kommentar: 

Senaste åren har HS sett att poängen runt hundar kvalande till Drev-SM ökat. För att stävja detta ändra HS nu reglerna för kvalificering till Drev-SM. Med början Drev-SM 2023 kommer det bara vara ordinarie drevprov som räknas och minst ett (1) av proven skall vara taget i en annan lokalklubb än sin egen. 

Detta är också i enlighet med motion nr 6 till TF 2021. 


Särskilda drevprov räknas alltså ine längre in vid kval till Drev-SM 


I hopp om att få lite mer omsättning och yngre hundar på Drev-SM. 


Copyright 2013 © All Rights Reserved