Historia

Kort historik

Jämtland/Härjedalens Taxklubb bildades 1985.


I början hade J/HTK bara ett fåtal medlemmar, men med tiden växte klubben och intresset ökade

då många insåg vilken fenomenal jakt och familjehund taxen är.

I dag har klubben ca 160 medlemmar som är spridda runt i Jämtland och Härjedalen.


Taxklubben anordnar många roliga och intressanta aktiviteter under året. Vår målsättning är att främja en god avel av jaktdugliga taxar med god exteriör och sund mentalitet. Klubben anordnar därför ett antal jaktprov och utställningar under året. Vid klubbens utställningar får vi våra Taxar bedömda av duktiga domare, som noggrant granskar våra hundar. Detta brukar vara roliga och spännande evenemang för hela familjen. Ett antal domare står till klubbens förfogande för träning och jaktprov i drev, gryt och viltspår.


Taxen är en mångsidig jakthund som med fördel kan användas både som eftersökshund, grythund och drivande hund. Här uppe hos oss i norr används Taxen mest som drev och eftersökshund. Taxen är en långsamt drivande hund och används framför allt i jakt på rådjur och hare. Som eftersökshund är den också mycket användbar då den noggrant och tyst spårar upp trafikskadat eller skadeskjutet vilt.Trots sin förträfflighet som grythund används inte Taxen lika mycket i dag som tidigare för detta ändamål, men intresset för grytjakt har ökat på senare tid. J/HTK har därför samarbete med Jämtlands Grythundsklubb som anordnar träningar i konstgryt samt grytprov. På kontinenten används Taxen i dag mest som grythund. Taxen är dessutom en utmärkt familjehund som kommer att ge både Dig och Din familj en livskamrat som Du alltid kan lita på.


Oavsett om Du tänker jaga ställa ut eller ha din Tax som familjehund är du lika välkommen till Jämtland/Härjedalens Taxklubb


Copyright 2013 © All Rights Reserved