Styrelse

Styrelse 2023 - 2024


Revisorer


Peter Knutsson, Nyponvägen 29, 831 62 Östersund, Tel: 070-5482161, gubben_narat@hotmail.com


AnnChristin Alexius

 

Suppleanter:

Ulf Sterner, Fjällripevägen 20, 831 66 Östersund. Tel: 070-525 46 28


Thomas Hellman